Audit použitelnosti webové stránky (usability)

Audit použitelnosti (usability) webové stránky v České republice

Analýza použitelnosti webové stránky usiluje o dosažení dvou vzájemně propojených cílů. Prvním je zjednodušení interakce mezi uživatelem a zdrojem. Druhým je zlepšení pozic webové stránky v seznamu vyhledávače.

Analýza ušetří Vaše finanční prostředky v případě, že chybí možnost objednat plnohodnotnou optimalizaci. Díky jejím výsledkům lze částečně nebo zcela opravit nedostatky a pozitivně zapůsobit na hodnocení.

Co kontrolujeme během analýzy použitelnosti (usability)?

Na použitelnosti přímo závisí jak návštěvnost webu, tak i konverze – poměr množství provedených akcí k prohlížení stránek. Výsledky auditu umožní provést cílenou práci na webové stránce a dosáhnout následujících pokroků:

Co patří mezi služby analýzy usability webové stránky

Je pravidlem, že výsledek auditu v naší společnosti tvoří minimálně 3-5 stránek. V nich uvádíme odůvodněná doporučení a příklady (k tomu používáme obrázky a jiné grafické prvky).

Při provádění auditu se kontrolují následující oblasti:

 1. Hlavní stránka Na domovské stránce se zkoumá správnost grafického rozvržení, struktury, designu, srozumitelnost a lákavost textu, správnost rozložení informačních a funkčních bloků. Kontroluje se vhodnost a fungování prvků.
 2. Katalog výrobků nebo služeb Zkoumá se logika, struktura a srozumitelnost rozdělení a také přítomnost všech nezbytných prvků. Odhalují se nedostatky rozdělení na kategorie a pododdíly.
 3. Stránka výrobků nebo služeb Analyzuje se kvalita nabídky popisů a vlastností, fungování a přítomnost důležitých prvků, pobízejících k nákupu.
 4. Košík a provedení objednávky Analyzuje se celý proces přidání výrobku do košíku a provedení objednávky. Prověřuje se fungování všech prvků, přítomnost důležitých polí nebo absence zbytečných polí v objednávacím formuláři nebo v košíku.
 5. Vyhledávání na webu Testuje se fungování komponentu, správnost výsledků vyhledávání, přítomnost omezení. Například, v internetových obchodech bývají tisíce výrobků, a abychom mezi nimi mohli vybrat konkrétní, je někdy potřeba 15-20 minut. Proto je nutné plnohodnotné a správné vyhledávání.
 6. Drobečková navigace Prověřuje se přítomnost drobečků na stránkách různých typů a také jejich shoda s reálnou cestou. Výsledky provedeného auditu napoví, v jakém místě nejlépe umístit blok s patřičným řetězcem.
 7. Texty a popisy Během analýzy textů se věnuje pozornost jejich kvalitě, strukturovanosti, absenci chyb, absenci duplicitního obsahu.
 8. Kontrola zobrazení webové stránky:
  1. při změně rozlišení – kontrola možného narušení rozvržení;
  2. Cross-browser compatibility – hledají se problémy rozvržení v různých browserech.
 9. Adaptivita pro mobilní zařízení Analyzuje se správnost zobrazení webové stránky na obrazovkách s různým rozlišením.
 10. Poslední etapou je vytvoření seznamu doporučení pro opravu nedostatků usability. V tomto seznamu odůvodňujeme naše doporučení a ukazujeme je na grafických příkladech.

Jestli chcete vylepšit SEO ukazatele zdroje a zvýšit konverzi, objednejte si audit usability u nás! Tým odborníků naší společnosti SEOmetria.cz pomůže určit nedostatky webové stránky a opraví je.