Tvorba landing page

Tvorba landing page v České republice

Základním úkolem landing page je získání pozornosti a pobídka k cílové akci. Stránka musí být zkonstruována takovým způsobem, aby maximálně vyvolávala přání koupit výrobek, objednat službu, podepsat se nebo nechat k dispozici kontaktní údaje.

Vše musí být promyšlené: struktura, texty, rozložení polí pro kliknutí, design. K úspěšnému vytvoření langing page na klíč s vysokou konverzí je potřeba věnovat dostatečné množství času na průzkum uživatelů. V opačném případě mnoho užitku stránka nepřinese.

Hlavní výhody vytvoření landing page

Uživatel by měl před objednáním landingu pochopit klíčové prvky, podle kterých se liší funkční cílová stránka od jednoduché stránky s informacemi o výrobcích nebo službách. Klasická landing page se skládá z následujících prvků:

  1. přitažlivý a srozumitelný titulek;
  2. podtitulek, odhalující základní myšlenku nabídky zboží nebo služeb;
  3. účelně uspořádané textové sdělení, ve kterém jsou prezentovány všechny výhody nabídky;
  4. forma zpětného kontaktu;
  5. pobídnutí k cílové akci (pole pro objednávku výrobku, zvonku, pole pro podpis);
  6. další doplňující informace (fotografie, video, certifikáty).

Základní principy, které jsou dodržovány během tvorby landingu ve společnosti SEOmetria.cz:

Proč svěřit tvorbu landing page právě nám?

Do pracovní náplně naší společnosti patří nejen optimalizace webových stránek, ale také jejich propracování. Během vytváření webové stránky se držíme následujících principů:

Tvorbu reklamní landing page svěřte týmu SEOmetria.cz!