Příprava nové webové stránky ke spuštěni

Příprava nové webové stránky ke spuštění v České republice

Aby nový web získal loajalitu ze strany vyhledávácích systémů a uživatelů, je potřeba postarat se o správný rozjezd. Dříve než webový zdroj začne být hodnocen vyhledávači, důrazně doporučujeme zkontrolovat a optimalizovat vnitřní a vnější obsah webu a také nastavit přenášení a šíření analytických dat. Správné nastavení při startu výrazně zjednoduší a urychlí optimalizaci webové stránky v TOP (v některých případech stačí jen to, aby se zdroj dostal do první desítky přehledu vyhledávače).

Následuje popis, jak probíhá kontrola webové stránky před tím, než bude spuštěna. Proces přípravy můžeme rozdělit do tří kroků:

Vnitřní optimalizace stránek webu

 1. optimalizace vnitřního obsahu;
 2. technická optimalizace;
 3. nastavení přenosu dat z analytických systémů.

Vnitřní optimalizace – to je oblast pro SEO odborníka. Pro majitele je také velmi užitečné, aby znal principy vnitřního zdokonalování webu. Jestliže však chybí možnost prozkoumat detaily těchto principů, je lepším řešením svěřit tento problém odborníkovi a bude to výhodná investice pro rychlý start Vaší webové stránky.

Etapy optimalizace

 1. Sestavení sémantického jádra.Sémantika je seznam hledaných dotazů, podle kterých se webová stránka bude zobrazovat v přehledu. Nejlepší variantou je tuto etapu realizovat ještě před přípravou webu. Takovým způsobem můžeme získat větší představu o budoucí struktuře stránky (velká část optimalizace připadá v první řadě správné struktuře webu). Kromě toho analýza klíčových dotazů pomůže určit, o která klíčová slova se více opřít při optimalizaci zdroje. Pro sběr dotazů se používají bezplatné (plánovač klíčových slov Google) a placené zdroje (Key Collector, Semrush a podobně).
 2. Třídění klíčových zdrojů.Správné roztřídění dotazů na skupiny určuje, jaké stránky mají být na webu. K tomuto cíli je nejlepší použít specializovaný servis Key Collector, jelikož dokáže stanovit míru vzájemného propojení dotazů na jedné stránce.
 3. Vyplnění metadat (Title a Description).Pro vyplnění meta tagů se používají dotazy z dříve shromážděné sémantiky. V této etapě je důležité dosáhnout, toho, aby se získané meta tagy nepodobaly spamovému seznamu keywords.
 4. Optimalizace obrázků.Dále je nutné pracovat s tagy Alt a Title. Díky správně upraveným tagům webová stránka získává přechody, protože obrázky jsou také hodnoceny vyhledávacími systémy. Použití unikátních obrázků zesiluje efekt.

Technická optimalizace

Optimalizace webové stránky v tomto úseku práce výrazně ulehčí SEO v dalších krocích. Po technické stránce se kontrolují následující body:

Optimalizace pro mobilní zařízení. Od té doby, co smartphony a tablety ve velkém vstoupily do našeho života, o optimalizaci pro tyto zařízení je potřeba postarat se v rámci každé webové stránky. Velká část návštěvnosti v moderním světě je mobilní, proto i optimalizace pro mobilní zařízení musí být a priori.

Nastavení souborů sitemap a robots. První soubor dodává vyhledávacím robotům informace o množství stránek, druhý informuje, jaké stránky webu se mají dostat do seznamu. Nesprávné nastavení souboru robots.txt může vést k tomu, že se do vyhledávání dostanou nevyžádané stránky nebo se tam nedostanou ty, které potřebujeme.

Kontrola chybové stránky 404, kódy odpovědi serveru, absence duplicitních stránek a jiné. Tato etapa je velice důležitá, protože má přímý vliv na klasifikaci webového zdroje vyhledávači. Neúspěšná chybová stránka, vytváření duplicitních stránek při vyhledávání, nesprávné kódy odpovědi serveru. Komplex těchto a podobných chyb bude zabraňovat posunu zdroje do TOP zóny.

Formy zpětného kontaktu a stránky „Děkuji“. Forma zpětného kontaktu je potřebná nejen proto, že je v současnosti prakticky na každé webové stránce minimálně jedna, ale i pro monitorování konverzí. Pro kontrolu je potřeba každé formě zpětného kontaktu přiřadit vlastní identifikační číslo. Stránka „Děkuji“ není povinná, ale je užitečná ve dvou případech:
— pro ujištění uživatele, že jeho dotaz byl odeslán;
— pro nastavení targetingové reklamy Facebook.

Kontrola rychlosti načítání webové stránky. Kontrolu rychlosti je možné provést v servisu Google Page Speed Insights. Jak ukazuje praxe, jestliže je přitom dosaženo výsledku 100/100, negativně se to projeví na kvalitě webové stránky. Optimální varianta začíná od ukazatele 80/100.

Nastavení přenosu dat z analytických systémů

 1. Přidání zdroje do Google Search Console. Uvedené panely jsou potřebné především proto, aby hlídaly indexování webové stránky. Zde je možné získat informace o klíčových dotazech, přechodech, vnějších odkazech atd.
 2. Zapojení statistického nástroje Google Analytics. Tento nástroj podává také důležité informace o návštěvnosti webu. K tomu se doporučuje určit cíle pro získání hlubších dat o webové stránce, což umožňuje ještě lépe určit, která místa potřebují vylepšit.

Závěr

Zde je souhrnný seznam pracovních postupů, do kterého patří optimalizace vyhledávače, SEO nového webu před spuštěním:

 1. Technická optimalizace:
  optimalizace webu pro mobilní zařízení;
  generace robots.txt sitemap.xml;
  kontrola správnosti nastavení chybové stránky 404, absence duplicitních stránek
  nastavení forem zpětného kontaktu a stránek „Děkuji“ ;
  rychlost načtení webové stránky.

 2. Vnitřní optimalizace:
  formování sémantického jádra;
  třídění;
  vyplnění meta tagů Title a Description;
  optimalizace obrázkové části.

 3. Nastavení analytiky:
  přidání zdroje do Google Search Console;
  instalace statistických nástrojů a stanovení cílů.

Můžete ztratit Váš čas kontrolou všeho výše uvedeného na vlastní pěst, lepší však bude svěřit tento úkol firmě SEOmetria.cz!