Optimalizace webových stránek

SEO optimalizace webových stránek v České republice

Optimalizací webových stránek ve vyhledávačích se rozumí, v první řadě, přiřazení webu v souladu s požadavky vyhledávacích systémů ke kvalitnímu zdroji. Paralelně se provádí výzkum tematiky, vytvoření portfolia hypertextových odkazu, sběr požadavků, dotazů a jiné postupy. Je to celý komplex kroků pro dosažení top pozic webu v přehledu vyhledávače a také pro zvýšení celkové návštěvnosti.

Mezi služby optimalizace webové stránky patří

Když dostaneme webovou stránku k optimalizaci, provádíme následující postupy:

Oběma procesům se věnujeme současně pro dosažení nejlepšího výsledku. Dále podrobněji o tom, jak práce probíhá.

Vnitřní optimalizace

Pořadí pracovních úkonů se u různých projektů může lišit. Standardně se práce provádí v následujícím pořádku:

Provedení technické analýzy (neboli technického auditu). Na začátku se na webové stránce odhalují a opravují nedostatky a chyby technického charakteru. Během této etapy se odstraňují faktory, které by mohly způsobovat problémy s hodnocením stránky.

Sémantické jádro. Paralelně s technickým zpracováváním se provádí sběr vyhledávaných dotazů a formování sémantiky.

Klasifikace dotazů a roztřídění podle cílových stránek. Jestliže si všimneme, že pro určitou skupinu neexistuje stránka, rozhodneme o jejím vytvoření.

Optimalizace meta tagů. Meta data pomáhají vyhledávacím procesům určit, které informace jsou na stránce umístěny. Správné nastavení meta titulků a meta popisků bude mít velký přínos pro vylepšení pozic webových stránek v TOP10 na Seznamu a Googlu.

Analýza konkurentů. Na základě soustředěné sémantiky jsou vyhledáváni konkurenti a provádí se jejich analýza. Analyzují se vnější ukazatele (odkazový profil, jeho kvalita, růst názvu domény apod.). Dále se zkoumá stránka jako celek (uspořádání, formát nabídky zboží a služeb, zajímavé akce a další.).

Audit a optimalizace cílových stránek (landing pages). Podle výsledku analýzy se přijímá řešení o nutnosti doplnění klíčových dotazů do textu nebo vůbec o napsání nového textu.

Analýza použitelnosti. Analýza se soustřeďuje na vytvoření většího pohodlí pro návštěvníky během pobytu na stránce. Také naše doporučení pomáhají zvýšit loajalitu uživatelů ke společnosti.

Přepracování (nová podoba). Zajistíme efektivní přepracování podoby webových stránek, což pomůže zlepšit vnější a vnitřní behavioristické faktory.

Vnější SEO

Optimalizace webových stránek samozřejmě zahrnuje navyšování kvalitního odkazového profilu. Do toho patří základní myšlenka vnější optimalizace. Tato etapa práce se skládá z následujících základních úkonů:

Termíny

Důležité je Vaše pochopení, že termíny se stanovují pro každý projekt individuálně v závislosti na podmínkách. Jestliže Seo probíhá na území města Prahy, je nutné počítat, že ve většině případů je v tomto regionu vysoká konkurence, což způsobuje pomalejší tempo tohoto procesu. Průměrně je k optimalizaci a vylepšení webu potřeba 6-12 měsíců. První výsledky se projeví již po 1 měsíci od začátku prací.

Nabízíme zdokonalení a spuštění webové stránky a také výsledky, které zůstanou efektivními dlouhou dobu!