Průzkumná analýza konkurentu

Analýza konkurentů v České republice

Průzkumná analýza konkurentů se věnuje srovnávacímu (komparativnímu) průzkumu a zjišťování silných a slabých stránek konkurenčních webů. Kromě toho výsledek analýzy umožňuje nejen dokončení webu, ale i získání potřebných informací pro vlastní byznys.

K čemu je potřeba analýza konkurentů?

Z čeho se skládá analýza webových stránek konkurentů u SEOmetria.cz

 1. Viditelnost zdroje ve vyhledávacích systémech. Během této etapy jsou na základě dotazů definovány a vybírány relevantní webové stránky konkurentů.Dále se sledují tyto ukazatele:
  • počet zaindexovaných stránek, nacházejících se v přehledu vyhledávacích systémů;
  • počet přechodů z vyhledávacích systémů;
  • počet efektivních ukázek;
  • počet dotazů;
  • růst domény (trust).
 2. Hodnocení vnějšího odkazového profilu webové stránky. Zde se určuje počet, kvalita a pestrost vnějších odkazů. Na základě těchto dat může být rozhodnuto o navyšování odkazů.
 3. Adaptivita. Prověřuje se, zda jsou webové stránky adaptivními pro mobilní přístroje.
 4. Prospěšné zvláštnosti. Při této etapě se zjišťuje prospěšný funkcionál, který může pomoci zvýšení konverze.
 5. Sociální sítě. Zkoumají se profily konkurentů na sociálních sítích. Přitom je důležitý počet účastníků komunity a obnovitelnost obsahu. Podle výsledku lze stanovit, je-li potřeba vytvářet profily na sociálních sítích a nakolik je to odůvodněné.
 6. Vytvoření seznamu doporučení. Na závěr se všechny informace zredukují do celkového seznamu doporučení i se zdůvodněními. Pro názornost doporučení je seznam doplněn o obrázky.

Kvalitní analýza konkurentů může ovlivnit nejen posunutí odkazu webové stránky výše v hierarchii vyhledávače, ale také rozvoj byznysu jako celku. Kontaktujte SEOmetria.cz!